රට නැවතත් අඳුරට!

power cut

විදුලිබල අර්බුදය වඩාත් උග්‍ර අතට හැරී ඇතැ යි රීඩ් ශ්‍රී ලංකා වෙත වාර්තා වෙයි. ඊයේ වනවිට කැළණිතිස්ස බලාගාරයට අයත් තවත් ඩීසල් විදුලි ජනකයක් අක්‍රිය වී ඇත. ඒ මගින් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට ලැබුණු මෙගාවොට් 160ක පමණ ප්‍රමාණයක් අහිමි වී ඇති බව දැනගන්නට ඇත. මේ තත්වය මත ඉදිරියේ දී නැවත දවසට පැය 3 බැගින් විදුලි අත්හිටුවීම්වලට මුහුණ දෙන්නට ජනතාවට සිදුවනු ඇත.

ජාතික විදුලි බල අවශ්‍යතාව සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා මෙගාවොට් 450ක පමණ හිඟයක් ඇති බව තොරතුරු පළ වේ. දිගින් දිගට ම බලාගාර අක්‍රිය වීමත් ඉල්ලුම වැඩි වීමත් මත රටට අඛණ්ඩ විදුලියි සැපයීමය අභියෝගයක් බව පෙනෙන්නට තිබේ.

වත්මන් රජය අනෙක් බොහෝ කාරණා කෙරෙහි මෙන් ම මෙම අර්බුදය කෙරෙහි ද දියාරු ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරන බව පෙනී යයි. මෙම තත්වය ඉදිරියේ දී වත්මන් පාලනයට හොඳ පසුබිමක් නිර්මාණය නොකරන බව පුරෝකථනය කළ හැකි ය.

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *