ද්විත්ව පුරවැසිභාවය හිමි මැති ඇමතිවරු ගැන තොරතුරු එළියට!

ද්විත්ව පුරවැසිභාවට ඇති සහ නැති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු සහ ඇමතිවරු කවුද යන්න ලබන මාසයේ මුල් සතිය තුළදී රටටම ප්‍රසිද්ධ කරන බව පාෆරල් සංවිධානය සඳහන් කරයි.
තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන 225 දෙනාගේ පුරවැසිභාවයන් පිළිබඳ ඊයේ (17) ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් තොරතුරු ඉල්ලා සිටි බවද එම සංගමයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහන හෙට්ටිආරච්චි මහතා සඳහන් කරයි.
අදාළ පනත අනුව ඉල්ලා සිටි තොරතුරු වැඩකරන දින 14ක් තුළ ලැබීමට නියමිත බවත් ලැබෙන තොරතුරු මධ්‍ය ප්‍රකාශ තුළින් හා පුවත්පත් දැන්වීම් තුළින් ප්‍රසිද්ධියට පත් කරන බවත් ඔහු පවසා සිටියි.
එහිදී ද්විත්ව පුරවැසිභාවය හිමි මන්ත්‍රීවරු සිටිනවා නම් ඒ පිළිබඳ ජනතාවට සත්‍ය දැනගැනීමට හැකියාව තිබෙන බවත් මීට අමතරව ඡන්ද දායකයන්ට අවශ්‍ය නම් අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන බවත් රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා සඳහන් කරයි.

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.