බැඳුම්කර කොමිසමේ කාලය මාස 3 කින් දිගුවෙයි

භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම පිළිබඳ පරික්ෂා කිරීමේ හා විමර්ශනය කිරීමේ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ කාලය මාස 03 කින් දීර්ඝ කිරීමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා තීරණය කර ති‍බේ.
මේ අනුව මෙම කොමිසමේ වාර්තාව භාර දිය යුතු දිනය 2017 ජූලි 27 දින සිට 2017 ඔක්තෝබර් 27 දින දක්වා දීරඝ කර ඇති අතර මේ පිළිබඳ ගැසට් නිවේදනය අද(25) දිනයේ දී ප්‍රකාශයට පත්වීමට නියමිතයි.

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.