බැඳුම්කර කොමිසමේ ආරක්ෂාව තර කරයි; රහස්‌ බහා තබන්න විශේෂ ආරක්ෂිත සේප්පුවක්

බැඳුම්කර කොමිසම පිහිටි පරිශ්‍රයේ ආරක්ෂාව සහ කොමිසමේ රහස් සාක්‌ෂිවලට අදාළ ලිපි ලේඛන සහ සන්නිවේදන උපකරණවල ආරක්‌ෂාව සඳහා විශේෂ විධිවිධාන යෙදීමට ඊයේ(06) කටයුතු කරණු ලැබිණ.
බැඳුම්කර කොමිසමේ සාක්‌ෂි ඊට අදාළ ලිපි ලේඛන සහ සන්නිවේදන උපකරණවල ආරක්‌ෂාව සඳහා ඒවා බහාලීමට විශේෂිත ලෝහ සේප්පුවක්‌ එම කොමිසම වෙත ගෙන එනු ලැබීය. පෙරේදා (05 දා) සවස සිට කොමිසම පරිශ්‍රයේ ආරක්‌ෂාව තරකිරීමෙන් පසු මෙම සේප්පුව කොමිසම වෙත රැගෙනවිත් ඇත.
ආරක්ෂාව තර කිරීම සඳහා පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය යොදවා ඇත.

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.