තරුණ සමුළුවේ ශ්‍රීලනිප සංවිධායකයන්ට එල්ලවූ චෝදනා පිලිබදව සෝලංග සියල්ල හෙළිකරයි

පසුගිය දිනක ලංකාවේ සුප්‍රසිද්ධ සති අන්ත පුවත් පතක පළවූ ලිපියකින් තරුණ සමුළුවේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නියෝජිතයන් සම්බන්ධීකරණය සිදුකල සංවිධායක මණ්ඩලයට එල්ල කර තිබු දුෂණ චෝදනා පිලිබදව  අතිගරු ජනාධිපති Maithripala Sirisena ජනාධිපතිතුමාගේ ආශිර්වාදය යටතේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නියෝජනය කරමින් පසුගිය තරුණ සමුළුවට සහභාගී වූ කොලොන්නාව නිදහස් පක්ෂ සංවිධායක Prasanna Solangaarachchi  විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදුකල අතර එම ප්‍රකාශය පහතින් දක්වා ඇත.

රුසියාවේදී මොකද උනේ? ඇත්ත සිද්ධිය මෙන්න.

අතිගරු ජනාධිපති Maithripala Sirisena ජනාධිපතිතුමාගේ ආශිර්වාදය යටතේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නියෝජනය කරමින් පසුගිය තරුණ සමුළුවට සහභාගී වූ කොලොන්නාව නිදහස් පක්ෂ සංවිධායක Prasanna Solangaarachchi මැතිතුමා රුසියාවේ තරුණ සමුළුවේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සංවිධායකයන්ට එල්ලවන දුෂණ චෝදනා පිලිබදව සත්‍යය හෙළිකරමින් සිදුකරන විශේෂ ප්‍රකාශය මෙන්න…

Posted by Prasanna Solangaarachchi on Monday, October 30, 2017

පුවත්පතේ පළවූ ලිපිය

රුසියාවේ පැවැති තරුණ සමුළුවේදි ඇත්තටම මොකද උනේ?සියළු දත්ත සමගින් සුවිශේෂි අනාවරණයක් බලාපොරොත්තු වන්න

Posted by Prasanna Solangaarachchi on Monday, October 30, 2017

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.