නව ව්‍යවස්ථාව ෆෙඩරල් කිරීමේ ආරම්භයක් දැයි නීතිඥ සංගමය ප්‍රශ්න කරයි

ශ්‍රී ලංකා ආණ්‌ඩුක්‍රම ව්‍යවස්‌ථා මණ්‌ඩලයේ මෙහෙයුම් කමිටුවේ අතුරු වාර්තාව මගින් යෝජනා කරන ලද නව ව්‍යවස්‌ථා සංශෝධනයන් මගින් ශ්‍රී ලංකාව ඒකීය රාජ්‍යයක ස්‌වභාවයේ සිට ෆෙඩරල් රාජ්‍ය ආකෘතියක්‌ දක්‌වා පරිවර්තනය කිරීමක්‌ සිදුවන්නේ ද යන්න සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ දැඩි අවධානය යොමු වී ඇත.
මේ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය එම සංගම් ශ්‍රවණාගාරයේදී ඊයේ (23) රැස්‌වී පහත සඳහන් ප්‍රශ්නවලට රජයේ පැහැදිලි ස්‌ථාවරය ඉල්ලා සිටියේය.
නීතිඥ සංගමයේ සභාපති ජනාධිපති නීතිඥ යූ. ආර්. ද සිල්වා මහතාගේ අත්සනින් නිකුත් කරන ලද නිවේදනයකින් රජය වෙත යොමු කළ ප්‍රශ්නාවලියක්‌ දැක්‌වෙන අතර ඒවා මෙසේය.
1. නව ආණ්‌ඩුක්‍රම ව්‍යවස්‌ථාවක අවශ්‍යතාවය කුමක්‌ද?,
2. (අ) ශ්‍රී ලංකාව ඒකීය රාජ්‍යයක්‌ ලෙස තවදුරටත් පවතින්නේද?, (ආ) එසේ නම් – ඒකීය රාජ්‍යයක්‌ යන සංකල්පය කුමක්‌ද?,
3. පළාත් වෙත කුමන බලතල පවරනු ලබන්නේද?,
4 (අ) අවශ්‍යතාවයක්‌ වන්නේ නම් මධ්‍යම රජයට/පාර්ලිමේන්තුවට එවැනි බලතල නැවත පවරා ගත හැකිද?, (ආ) එසේ නම්, එය කුමන ක්‍රමවේදයක්‌ අනුවද?,
5. සුදුසු තත්ත්වයන් මතදී ජනාධිපතිවරයාට පළාත් මත සෘජුව සිය බලය භාවිතා කළ හැකිද?,
6. විධායක ජනාධිපති ධුරය අහෝසි වන්නේද?,
7. (අ) අධිකරණ ධුරාවලිය කුමක්‌ද? (ආ) සග ආණ්‌ඩුක්‍රම ව්‍යවස්‌ථා අධිකරණයක්‌ පිහිටවනු ලබන්නේද?, සසග එසේ නම්. එම අධිකරණය සඳහා විනිසුරුවන් පත්කරන්නේ කෙසේද?,
8. (අ) ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සහ අභියාචනාධිකරණය වෙත විනිසුරුවරුන් පත් කරන්නේ කෙසේද?, (ආ) සග එවැනි පත්කිරීම් සම්බන්ධයෙන් නිර්ණායකයක්‌ පවතින්නේද?, සසග එසේ නම්, ඒවා කවරේද?,
9. උපරිමාධිකරණ විනිසුරුවන් ඉවත් කිරීම කෙසේ සිදුවන්නේද?,
10. දිවයින පුරා පවතින මුල් අවස්‌ථා අධිකරණයන්හි සියලු විනිසුරුවන් පත්කිරීම, ස්‌ථාන මාරු සහ විනය පාලනය අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාවේ පමණක්‌ කාර්යයක්‌ වන්නේද?,
11. (අ) කුමන මූලික අයිවාසිකම් බලාත්මක කරනු ලැබිය හැක්‌කේද?, (ආ) කුමන අධිකරණයන්හිදී එකී අයිතිවාසිකම් බලාත්මක කළ හැකිද?,
12. ව්‍යවස්‌ථාදායකය විසින් පනවනු ලබන පනත් ආණ්‌ඩුක්‍රම ව්‍යවස්‌ථාවට අනුකූල දැයි විමර්ශනය කිරීම සඳහා (සීමිත කාලසීමාවක්‌ තුළදී) අධිකරණයට බලය පවතින්නේද? යන්නය.

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.