රනිල්ගේ ආර්ථික කමිටුව මෛත්‍රී මුළුමනින්ම අහෝසි කර දමයි

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ක්‍රියාත්මක වූ ආර්ථික කළමනාකරණ කමිටුව මුළුමනින්ම අහෝසි කිරීමට ඊයේ (27) ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්‌වූ කැබිනට්‌ රැස්‌වීමේදී තීරණය වී ඇතැයි වාර්තා වේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් ඊයේ අමාත්‍ය මණ්‌ඩල රැස්‌වීමේදී දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා වී ඇති අතර එහිදී ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා එම ආර්ථික කළමනාකරණ කමිටුව මුළුමනින්ම අහෝසි විය යුතු බවට තරයේ ප්‍රකාශ කළ බවද වාර්තා වේ.

එම කමිටුව මුළුමනින්ම අහෝසි කිරීම සඳහා ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා විසින් මීට පෙර කැබිනට්‌ පත්‍රිකාවක්‌ද ඉදිරිපත් කර තිබිණි.

මේ සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය මණ්‌ඩල රැස්‌වීමේදී සිදු වූ සාකච්ඡාවේදී අගමැතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් ආර්ථික කළමනාකරණ කමිටුව මුළුමනින්ම අහෝසි කර ගත යුතු ආර්ථික තීන්දු තීරණ අමාත්‍ය මණ්‌ඩලය තුළ සාකච්ඡා කර ගත යුතු බවට ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කර ඇතැයිද වාර්තා වේ.

මීට පෙර පැවැති අමාත්‍ය මණ්‌ඩල රැස්‌වීමකදී ද ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කර තිබුණේ අගමැතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් ආර්ථික කළමනාකරණ කමිටුව පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ක්‍රියාත්මක වුවත් එමගින් ඵලදායි යමක්‌ සිදුව නැති බවයි.

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.