ජනපති සන්ධානයේ සියලු පක්ෂ කැඳවයි

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සාකච්ඡා කිරීමට සන්ධානය නියෝජනය කරන සියලු පක්ෂ අද (30දා) ජනාධිපති නිල නිවසට කැඳවා තිබෙන බව නව සිංහල උරුමය සඳහන් කරයි.

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය තුළ පක්ෂ 30කට වැඩි ප්‍රමාණයක් නියෝජනය කරන අතර ඉදිරි මැතිවරණවලදී ශක්තිමත්ව මුහුණ දෙන ආකාරය පිළිබඳවත්, සන්ධානය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අදහස් හා යෝජනා ලබාදෙන ලෙසත් සන්ධානයේ නායක ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉල්ලා තිබෙන බවටත් වාර්තාවේ.

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.