ගමට කෝටියකින් අගමැති රනිල් තරුණ තරුණියන්ට සල්ලි බෙදයි

ලෝක තරුණ දිනය නිමිත්තෙන් ගමට කෝටියක් වැඩසටහන යටතේ තරුණ තරුණියන් 1500 දෙනකුට මුදල් ප්‍රදානය අග්‍රමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නෙළුම් පොකුණ රඟහල පරිශ්‍රයේදී සිදුකෙරිණි.

එහිදී අදහස් දැක්වූ අග්‍රමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා, ගමට කෝටියක් වැඩසටහන මඟින් ගමේ අභිවෘද්ධිය සඳහා කටයුතු කරන තරුණ තරුණියන්ට ඉදිරියට යෑමට ශක්තියක් දීම රජයේ අපේක්ෂාව බැවින් මෙම වැඩසටහන වඩාත් විධිමත්ව ඉදිරියට ගෙන යෑමට පියවර ගන්නා බව සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව මෙම වැඩසටහන ඉදිරි වසරේදී ස්ථීර පදනමක් යටතේ ක්‍රියාත්මක කරන බව සාගල රත්නායක අමාත්‍යවරයා තමන්ට දැන්වූ බව කී අග්‍රාමාත්‍ය වික්‍රමසිංහ මහතා, “තරුණ ඔබ ගමේ කටයුතු භාර ගන්න, ඔබේ ශක්තිය ඒ සඳහා එකතු කරන්න. එසේම ඔබේ නායකත්ව හැකියාව පෙන්වන්න” යැයි තරුණ ප්‍රජාවට ඇරයුම් කළේය.

ඒ සඳහා අවශ්‍ය මුදල් රජයෙන් දෙන බව සඳහන් කළ අග්‍රාමාත්‍යවරයා, අද මෙම ස්ථානයේදී විද්‍යා හා තාක්ෂණ නිර්මාණයන් රැසක් දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබුණු බවත් එම නිර්මාණයන්ට බරපතළ ප්‍රශ්නයක්ව ඇත්තේ මුදල් බැවින්, මේ වසරේ යොවුන් නව නිර්මාණ අරමුදල රුපියල් මිලියන සියයකින් ආරම්භ කරන බවත් හොඳම නව නිර්මාණ සඳහා එමඟින් ආධාර දෙන බවත් සඳහන් කළේය.

මෙම වැඩසටහන යටතේ හොඳම නිර්මාණ බිහිකිරීමෙන් අපේ රටේ හොඳ අනාගතයක් උදාවන බැවින් මෙය ශක්තිමත් ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා එම අරමුදල ශක්තිමත් කරන බව කී අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙම වගකීම භාරගත් තරුණ නායක නායිකාවන්ට තම කෘතඥතාව පළ කළේය.

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.