වැඩකරන ජනතාවගේ EPF ඩොලර් මිලියන 4 ක්‌ වතුරේ..

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව යටතේ පාලනය වන සේවක අර්ථසාධක අරමුදල විසින් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ කොටස්‌වල ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන හතරක මුදලක්‌ ආයෝජනය කර ඇති අතර එම ආයෝජනය සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්‌ඩලයේ අනුමැතියක්‌ද ලැබී නැතැයි එම සමාගමේ සමාගම් ලේකම් ඩැලරීන් තිරුකුමාර්Êමහත්මිය ඊයේ (06 දා) ශ්‍රී ලංකන් – මිහින් ලංකා ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ සාක්‍ෂි දෙමින් කීවාය.

නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජනරාල් නීල් උනම්බුව මහතා සාක්‍ෂි විභාගයේදී අර්ථසාධක මුදල් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ ආයෝජනය කිරීමට මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්‌ඩල අනුමැතිය ලබා ගෙන තිබේ දැයි ප්‍රශ්න කළ අවස්‌ථාවේදී ඊට පිළිතුරු වශයෙන් තිරුකුමාර් මහත්මිය මේ බව කීවාය.

එසේම ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ කොටස්‌වල ආයෝජනය කළ අර්ථසාධක අරමුදලේ මුදල් සඳහා 2013 සැප්තැම්බර් 01 වැනිදා සිට මේ දක්‌වා කිසිදු ලාභාංශයක්‌ ගෙවා නැතැයි ද ඇය ප්‍රකාශ කළාය.

එදිනට පෙර අර්ථසාධක අරමුදලේ ආයෝජනය සඳහා ලාභාංශය ගෙවා තිබේ දැයි නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජනරාල්වරයා ප්‍රශ්න කළත් ඊටද නිශ්චිත පිළිතුරක්‌ ලබාදීමට අපහසු බව ප්‍රකාශ කළ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ ලේකම්වරිය කීවේ ඒ සඳහා තම ලිපි ගොනු පරීක්‍ෂා කර කොමිසමට පසුව පිළිතුරක්‌ ලබා දෙන බවයි.

2010 අගෝස්‌තු 18 දින ලංකා බැංකුවේ සභාපති ගාමිණී වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් මහා භාණ්‌ඩාගාර ලේකම් ආචාර්ය පී. බී. ජයසුන්දර මහතා වෙත යොමු කරන ලද ලිපියකට අනුව සේවක අර්ථසාධක අරමුදල විසින් ඇමරිකානු ඩොලර්Êමිලියන 4 ක වටිනාකම සඳහා කොටස්‌ 1,863,676 ක මුදල් ආයෝජනය කර තිබූ බව කොමිසම හමුවේ අසන ලද ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙමින් තිරුකුමාර් මහත්මිය කීවාය.

එසේම අර්ථසාධක අරමුදලට අමතරව 2010.08.18 දින වන විට ලංකා බැංකුව විසින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 28.6 ක්‌ වටිනා කොටස්‌ ද, මහජන බැංකුව විසින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන දහයක්‌ වටිනා කොටස්‌ ද ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව විසින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන දහයක්‌ වටිනා කොටස්‌ ද ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමෙන් මිලට ගෙන තිබූ බවත් ඒ අනුව එහි මුළු වටිනාකම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 53ක්‌ පමණ වන බවත් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ සමාගම් ලේකම්වරිය කියා සිටියාය.

2010 වසරේ රුපියලේ වටිනාකම අනුව ගණන් බැලූ විට මෙය අති විශාල මුදලක්‌ බවත් ඒවා මහජනයාට අයිති මුදල් බවත් නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජනරාල් නීල් උනම්බුව මහතා විසින් අසන ලද ප්‍රශ්න කිරීම් හමුවේ සාක්‍ෂිකාරිය පිළිගත්තාය.

එහෙත් මෙම මහජන මුදලින් කරන ලද ආයෝජනයන්ට ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම විසින් ලාභාංශ ගෙවා තිබේ දැයි අසන ලද ප්‍රශ්නයට නිශ්චිත පිළිතුරක්‌ දීමට අපොහොසත් වූ තිරුකුමාර් මහත්මිය ප්‍රකාශ කළේ ඒ ගැන පරීක්‍ෂා කර බලා පසුව පිළිතුරක්‌ ලබාදෙන බවයි.

-දිවයින-

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.