6 දා සිට වසා තිබූ වැලිපන්න හුවමාරුව යළි අරියි

අයපත් කාලගුණය හේතුවෙන් වසා දැමුණු දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ වැලිපැන්න පිවිසුම් දොරටුව අද සිට යළි විවෘත කළ බව පොලීසිය පවසයි. පසුගිය 06 දා මෙම පිවිසුම තාවකාලිකව වසා දැමීමට කටයුතු කෙරිණ.

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.