විදුරගෙන් අපූරු කතාවක්: කිරෙන් සේදුවත් අඟුරු නම් සුදු වන්නේ නැත; හොරුන්ට දඬුවම් ලබා දිය යුතුමය (වීඩියෝ)

වර්තමානයේ මහ බැංකු බැඳුම්කර කොල්ලය සම්බන්ධයෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙමින් දඬුවම් දෙන ආකාරයටම අනෙකුත් හොරකම් සම්බන්ධයෙන්ද නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙමින් හොරුන්ට දඬුවම් ලබාදිය යුතු බව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විදුර වික්‍රමනායක පවසයි.

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.