වසර 08කට පසු දුම්රිය ගාස්තු ඉහළ ගිය හැටි

දුම්රිය ගාස්තු අද (01) සිට 15% කින් වැඩි කරන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. දුම්රිය ගාස්තු වැඩි වීමට අනුව රුපියල් 10 ක් වන අවම ගාස්තුව වැඩි නොවන නමුත් අවම ගාස්තුව යටතේ ගමන් කළ හැකිව තිබූ කිලෝ මීටර් 9 ක දුර ප්‍රමාණය කිලෝමීටර් 7 දක්වා අඩුකර තිබේ.

දුම්රිය ගාස්තු වැඩි කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල හා භාණ්ඩාගාර අනුමැතියද ලැබී ඇතැයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ ආරංචි මාර්ග පවසයි. වසර අටකට පසු මෙසේ දුම්රිය ගාස්තු වැඩිවේ.

අද සිට ක්‍රියාත්මක නව දුම්රිය ගාස්තුව යටතේ කොළඹ-කොටුවේ සිට ප්‍රධාන දුම්රිය ස්ථාන කීපයකට තුන්වන පන්තියේ ගාස්තු වැඩිවීම මෙසේය.

මීගමුව රුපියල් 45-55 දක්වාද, ගම්පහ රුපියල් 35-40 දක්වාද, රාගම රුපියල් 20-25 දක්වාද, කළුතර රුපියල් 50-55 දක්වාද, අවිස්සාවේල්ල 65-80 දක්වාද, රඹුක්කන රුපියල් 85-105 දක්වාද, හලාවත රුපියල් 80-100 දක්වාද, බදුල්ල රුපියල් 205-275 දක්වාද, යාපනය රුපියල් 320-350 දක්වාද මඩකලපුව රුපියල් 235-315 දක්වාද, මහනුවර රුපියල් 110-140 දක්වාද, ගාල්ල රුපියල් 105-135 දක්වාද, මාතර රුපියල් 135-170 දක්වාද, අනුරාධපුරය රුපියල් 165-215 දක්වාද, පොළොන්නරුව රුපියල් 190-250 දක්වාද, බණ්ඩාරවෙල රුපියල් 190-250 දක්වාද, ත්‍රිරිකුණාමලය රුපියල් 210-280 දක්වාද, මාතලේ රුපියල් 130-165 දක්වාද, පේරාදෙණිය රුපියල් 105-135 දක්වාද, වේයන්ගොඩ රුපියල් 45 සිට 50 දක්වාද, කුරුණෑගල රුපියල් 95 සිට රුපියල් 115 දක්වාද, ගාස්තු ඉහළ යනු ඇත.

වාර ප්‍රවේශ පත්‍ර ගාස්තු වැඩිවීමේදී සාමාන්‍යය තනි ගමන් ප්‍රවේශපත් මුළු අගයෙන් සියයට 40 ක් ඉහළ නංවා ඇති අතර රජයේ සේවක වාර ප්‍රවේශ පත්‍ර ගාස්තුව සියයට 15 කින් වැඩිවී තිබේ.

විශ්වවිද්‍යාල, පිරිවෙන් සහ වයස අවුරුදු 12 ට වැඩි පාසල් වාර ප්‍රවේශ පත්‍ර ගාස්තු සියයට 10 කින් ඉහළ නංවන බවද වයස අවුරුදු 12 ට අඩු ශිෂ්‍ය වාර ප්‍රවේශපත් සහ දුම්රිය සේවක වාර ප්‍රවේශපත් ගාස්තු සියයට 5 කින් ඉහළ නංවන බවද දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව කියයි.

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.