මංගලගේ මිල සූත්‍රය ප්‍රෝඩාවක් බවට සාක්ෂි! විය යුතු මිල ගණන් මෙන්න..

වත්මන් එජාප-දෙමළ සන්ධාන ආණ්ඩුවේ මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීරගේ තෙල් මිල සූත්‍රය ප්‍රෝඩාවක් බවත්, ඔහු මීට පෙර සඳහන් කළ ආකාරයට එම සූත්‍රය අනුව විය යුතු තෙල් මිල ගණන් මෙසේ වෙනස් විය යුතුබවටත් සඳහන් කරමින් සමස්ථ ලංකා යතුරුපැදිකරුවන්ගේ සංගමය විසින් ජනාධිපති මෛත‍්‍රිපාල සිරිසේන වෙත යවන ලද ලිපියක් මෙහි දැක්වෙයි.

අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි,
ඉන්ධන මිල සූත්‍රය දරුණු වීම හා මහජනතාව මුලා කිරීම

2018 මැයි මස 10 වනදා ඉන්ධන මිල සූත්‍රය ක්‍රියාත්මක වන අවස්ථාවේ දී ලෝක වෙළෙඳපොළේ බොරතෙල් බැරලයක මිල දළ වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා මුදලින් රු. 10,612.86 විය (එකල රුපියලේ අගයට අනුව). එම අවස්ථාවේ දී ඉන්ධන මිල සඳහන් වූයේ :-

ඔක්ටේන් 92 – රු. 137
ඔක්ටේන් 95 – රු. 148
ඩීසල් – රු. 109
සුපර් ඩීසල් – රු. 119

2018 දෙසැම්බර් මස 21 වනදා උක්ත ඉන්ධන මිල සූත්‍රය නැවත බලාත්මක වූ අතර එය ක්‍රියාත්මක වන අවස්ථාවේ දී ලෝක වෙළෙඳපොළේ බොරතෙල් බැරලයක මිල දළ වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා මුදලින් රු. 8,312.07 විය (දැනට රුපියලේ අගයට අනුව). ඒ අනුව 2018 මැයි මස 10 වනදා ක්‍රියාත්මක වූ මිල සූත්‍රයට අනුව මෙම අවස්ථාවේ දී ඉන්ධන මිල දළ වශයෙන් සඳහන් විය යුත්තේ :-

ඔක්ටේන් 92 – රු. 108
ඔක්ටේන් 95 – රු. 116
ඩීසල් – රු. 86
සුපර් ඩීසල් – රු. 93

නමුත් ඉන්ධන මිල දැනට සටහන් වන්නේ :-

ඔක්ටේන් 92 – රු. 125
ඔක්ටේන් 95 – රු. 149
ඩීසල් – රු. 101
සුපර් ඩීසල් – රු. 121

තවද, 2018 සැප්තැම්බර් 10 වනදා ලෝක වෙළෙඳපොළේ බොරතෙල් බැරලයක මිල එකල රුපියලේ අගයට අනුව දළ වශයෙන් රු. 11845.12 ක් වූ අතර 2018 ඔක්තෝබර් 10 වනදා වන විට එය දල වශයෙන් රු. 11135.76 ක් ලෙස සඳහන් විය (එකල රුපියලේ අගයට අනුව). නමුත් ඒ වන විට ක්‍රියාත්මක වූ මිල සූත්‍රයෙන් සාමාන්‍ය ඩීසල් හැර අනෙකුත් සියලුම ඉන්ධනවල මිල ගණන් ඉහළ ගියේ ය.

මේ අනුව පෙනී යන්නේ ඉන්ධන මිල සූත්‍රය මාසයෙන් මාසය දරුණු වීමකි. මිල සූත්‍රය ගෙන ඒමේ අරමුණ විකෘති කිරීමකි. මහජනතාව මුලා කිරීමකි. මෙය පිළිගත නොහැකි තත්ත්වයක් බැවින් මේ පිළිබඳව වහාම අදාළ නිලධාරීන් කැඳවා කරුණු විමසා ජනතාව ආරක්ෂා කරනා විධායක ජනාධිපතිවරයා ලෙස ජනතාවට සහන ලබා දෙන සුදුසු පියවරක් ගන්නා ලෙසත්, මිල සූත්‍රයේ විනිවිදභාවය තහවුරු කිරීමට දැඩි පියවර ගන්නා ලෙසත් අපි ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

මෙයට,
චිරන්ත අමරසිංහ
සභාපති

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.