විගණකාධිපති ක්‍රිකට් ආයතනයට


ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පිළිබඳව සිදුකරන වෝහාරික විගණනයට සමගාමීව විගණකාධිපති ගාමිණී විජේසිංහ මහතා ඊයේ (01දා) ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට පැමිණ තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නව නිලධාරී මණ්ඩලය හා විගණකාධිපති අතර පැවැති සාකච්ඡාවලට සමගාමීව ඔහු මෙසේ පැමිණ තිබේ.

විගණකාධිපතිවරයා හා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරි ජෙරෝම් ජයරත්න හා විගණකාධිපතිවරයා අතර සාකච්ඡාවක්ද පවත්වා ඇත.

ශ්‍රි ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නව නිලධාරී මණ්ඩලය ඇතුළු සියලුම පාර්ශ්ව මෙම වෝහාරික විගණනයට උපරිම සහාය දක්වන බව ජෙරෝම් ජයරත්න මහතා සඳහන් කර තිබේ.

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.