රජයේ රැකියා සදහා ‘බාහිර උපාධිධාරීන් බදවා ගැනීමේ ගැටලු’ ගැන JVP අගමැතිට ලියයි

රජයේ රැකියා ලබාදීමේ වැඩපිළිළ තුළ බාහිර උපාධිධාරීන් මුහුණ දෙන ගැටලු සම්බන්ධයෙන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී බිමල් රත්නායක මහතා විසින් අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ අවධානය යොමු කරමින් අද (17) අග‍්‍රාමාත්‍යවරයා වෙත ලිපියක් යොමුකර ඇත. එහි මෙසේ සදහන් වේ.

බාහිර උපාධි සුරැකීමේ සංවිධාන එකතුව විසින් මා වෙත ඉදිරිපත් කළ උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීම සම්බන්ධව මතුවී ඇති ගැටලු පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම.

උපාධිධාරීන් 50,000ට රැකියා ලබාදීමට ආණ්ඩුව ගෙන ඇති ක්‍රියා මාර්ගය සම්බන්ධයෙන් මතුව ඇති ගැටලූ කිහිපයක් පිළිබඳව බාහිර උපාධි සුරැකීමේ සංවිධාන එකතුව විසින් අපව දැනුවත් කර ඇත. වගකිව යුතු සංවිධානයක් වශයෙන් අප සමග සාකච්ඡා කිරීමේ දී මතු කළ ගැටලු සම්බන්ධව ඔබතුමන්ව දැනුවත් කිරීමටත් ඒ සම්බන්ධයෙන් කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය  මතුව තිබේ. එම සංවිධානය විසින් මතු කළ ගැටලු ලෙස,

01. රාජ්‍ය ආයතන, පළාත් රාජ්‍ය ආයතන, සංස්ථා, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන, රේඛීය අමාත්‍යාංශය විසින් පාලනය වන ආයතනවල සේවයේ නියුතු උපාධියට සුදුසු රැකියාවක් නොකරන ඌන සේවා නියුක්ත උපාධිධාරීන්ට මෙම රැකියා අවස්ථාව සඳහා අයදුම් කිරීමේ අවස්ථාව අහිමි කර තිබීම. (රැකියාවක් නොකරන බවට ග්‍රාම නිලධාරි සහතිකය ඉල්ලා සිටින බැවින්)

02. 2012 වර්ෂයේ සිට උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබා දීමේදී රැකියා අවස්ථාව අහිමි වූ බාහිර උපාධිධාරීන්ට මේ වන විට රාජ්‍ය සේවයට බඳවා ගැනීමේ අවම කාල සීමාව (අලුතින් සංශෝධනය කරන ලද වයස් සීමාව ද) ඉක්මවා ගොස් ඇත. දීර්ඝ කාලයක් බාහිර උපාධිධාරියෙක් වීම නිසා රැකියා අවස්ථාව අහිමි වීමෙන් ඔවුන්ගේ වයස් සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇති බැවින් මෙවර ද ඔවුන්ට රාජ්‍ය සේවයට ඇතුළත් වීමට ඇති අවස්ථාව අහිමි වී ඇත.

03. ග්‍රාම සේවා නිලධාරීන්ට නිසි අවබෝධයක් නොමැති කමින් උපාධිධාරීන්ගේ රැකියා අයදුම් පත්‍රය සහතික කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම සම්බන්ධයෙන් විවිධ දිස්ත්‍රික්ක වලින් ගැටලු මතු වී තිබීම.

04. උපාධිධාරීන් 50,000 කට රැකියා ලබා දීමේ දිනය ලෙස ආණ්ඩුව සඳහන් කර ඇත්තේ මාර්තු පළවෙනිදා ට පෙර රැකියා ලබා දෙන බව යි නමුත් මේ වන විට එම රැකියා ලබා දෙන්නේ කවදාද, ඒ වෙනුවෙන් අනුගමනය කරනු ලබන ක්‍රියා මාර්ග මොනවාද, යන්න පිළිබඳ ව දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් හෝ වගකිව යුතු වෙනත් රාජ්‍ය නිලධාරීන් හා උපාධිධාරීන් මේ වන තෙක් දැනුවත් කර නොතිබීම

ඉහත ගැටළුකාරී ස්වභාවයන් උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මතුව තිබේ. මෙම ගැටළු වලින් 01වන හා 02වන  ගැටලු මීට පෙර උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබා දීමේදී ද මතුව තිබේ. එහිදී එම ගැටළු වල තිබූ මානුෂීය ස්වභාවය සැලකිල්ලට ගෙන 2005 හා 2012 වර්ෂ වලදී කැබිනට් පත්‍රිකා මගින් වයස් සීමාව නොසලකා රැකියා අවස්ථාව ලබාදෙන ලෙසත් ඌන සේවා නියුක්ත සියලු උපාධිධාරීන්ට රැකියා අවස්ථා ලබාගැනීමට අවස්ථාව උදා කරදී තිබිණි.

මේ වන තෙක් උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබා දීමේ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් හා ක්‍රමවේදයක් නොමැති කමින් මෙම  සියලුම උපාධිධාරීන් ඉහත සඳහන් ගැටලු වලට මුහුණදී සිටී. මේ පිළිබඳව ආණ්ඩුවේ විශේෂ අවධානය යොමු කර උපාධිධාරීන් 50000 රැකියා ලබාදීමේ ජාතික වැඩපිළිවෙළේදී කිසිදු උපාධිධාරියෙකුට අසාධාරණයක් නොවන ලෙස  කටයුතු කිරීම අත්‍යවශ්‍යය.

ඉහත ගැටලු සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාගේ විශේෂ අවධානය යොමු කර කඩිනම් පිළිතුරක් ලබා දීමට කටයුතු කරන මෙන් සියලුම උපාධිධාරීන් වෙනුවෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටීමට කැමැත්තෙමි.

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.