සතියක් ඇතුළත පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හරීවි – මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති

තවත් සතියක් ඇතුළත පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප‍්‍රිය මහතා සඳහන් කරයි.

විසුරුවා හරින දිනයේ සිට දින 52කුත් දින හැටහයකුත් (66) අතර කාලය තුළ මැතිවරණය පැවැත්විය හැකි බවත්, මේ අනුව අප්‍රේල් 22 සිට මැයි 04 වන දින හෝ එදිනට පෙර දිනයක මැතිවරණය පැවැත්වීමට සිදුවන බවද දේශප්‍රිය මහතා සඳහන් කළේය.

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය පැවැත්වීමේ දිනය ව්‍යවස්ථාවේ පවරා තිබෙන්නේ ජනාධිපතිවරයාට බවත්, එහෙත් වෙනත් ඡන්ද විමසීම්වලදී මැතිවණ කොමිෂමට දිනය තීරණය කළ හැකි බවත් අද (26) පැවැති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී මහින්ද දේශප‍්‍රිය මහතා පැවසුවේය.

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.