ඇදිරි නීතිය ඉවත් කළ විට ජනතාව පිළිපැදිය යුතු මූලික කරුණු 10ක් රජය කියයි

ඇදිරි නීතිය ඉවත් කළ විට ජනතාව විසින් පිළිපැදිය යුතු මූලික කරුණු ඇතුළත් මාධ්‍ය නිවේදනයක් රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරසා විසින් අද (22) දින නිකුත් කළා. එය සම්පූර්ණයෙන්ම මෙසේයි.

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.