උපත් සහ මරණ ලියාපදිංචි කිරීම: රෙජිස්ටාර් ජනරාල්ගෙන් දැනුම්දීමක්

උපත් සහ මරණ ලියාපදිංචි කිරීම සම්බන්ධයෙන් අනවශ්‍ය කලබලයක් ඇති කර නොගන්නා ලෙස රෙජිස්ටාර් ජනරාල් එන්.සී විතානගේ මහතා අද (30) දින මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියා. එම මාධ්‍ය නිවේදනය මෙසේයි.

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.