විශ‍්‍රාම වැටුප් ගෙවීම ලබන 2-3 දිනවල

විශ‍්‍රාම වැටුප් ගෙවීම සම්බන්ධව ඊයේ (29) පැවැති අත්‍යාවශ්‍ය සේවා කාර්ය සාධන බලකායේ ගත් තීරණ සියල්ල පහත දැක්වේ.

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.