තොරතුරු තාක්ෂණ විෂය හැදෑරීමට kuppiya.lk විශ්ව විද්‍යාල සිසු අයිතියට

COVID-19 වසංගතය නිසා අඩපන වී තිබෙන විශ්ව විද්‍යාල හේතුවෙන් සිසුන්ට තම අධ්‍යාපනික වැඩකටයුතු සිදුකිරීමට අපහසු වී තිබෙනා අතර මේ හේතුවෙන් එයට පිළියමක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමයේ සාමාජිකයකු වන කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ තාක්ෂණ පිඨයේ සිසුවෙකු විසින් අධ්‍යාපනික තොරතුරු හුවමාරු කරගැනීමට www.kuppiya.lk නම් වෙබ් අඩවියක් ආරම්භකොට තිබේ.

මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් තොරතුරු තාක්ෂණ හා වෙනත් තාක්ෂණ අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ ඕනෑම ගැටලුවක් පිළිබදව තොරතුරු සපයාගැනීමට, සාකච්ඡා කිරීමට නොමිලේ අවස්ථාව සලසාදී තිබෙන බව අප ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය වශයෙන් විශ්ව විද්‍යාල සිසුන්ට දැනුම් දෙමු

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.