බදාදා ඇඳිරි නීතිය ලිහිල් කළ පසු රාජ්‍ය ආයතන විවෘත කිරීම ගැන උපදෙස්

අප්‍රේල්, 22 බදාදා ඇඳිරි නීතිය ලිහිල් කිරීමෙන් පසු විශේෂයෙන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ රාජ්‍ය ආයතන ක්‍රියාකාරිත්වය ගැන රජය ආයතන ප්‍රධානීන්ට මගපෙන්වීමක් කරයි.

අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්, දෙපාර්තමේන්තු සහ සෙසු ආයතන ප්‍රධානීන් 22 බදාදා සිට රැස් වී තම ආයතනවල ඉදිරි ක්‍රියාකාරිත්වය සැලසුම් කළ යුතුය.

අප්‍රේල් 22,23 සහ 24 දිනවල කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ආයතනවල ප්‍රධානීන් තම නියෝජ්‍ය ප්‍රධානීන් ඇතුළු සෙසු මුල් පෙළේ නිලධාරීන් රැස් කොට ඒ ඒ ආයතනයේ සේවයට කැඳවන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජික සංඛ්‍යාව, සේවයට කැඳවන්නේ කුමන නිලධාරීන් ද සහ ඔවුන්ට පැවරෙන වැඩකොටස ආදිය තීරණය කරන මෙන් ආයතන ප්‍රධානීන්ට දැනුම් දෙනු ලැබේ.

මේ රැස්වීම්වලදී එළඹගන්නා තීරණ මත පදනම් වූ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් සම්පාදනය කොට අප්‍රේල් 27 සඳුදා සිට එය ක්‍රියාත්මක කළයුතුය.

සැලැස්ම පිළිබඳව ජනාධිපති ලේකම්වරයා දැනුවත් කරන ලෙස ද ආයතන ප්‍රධානීන්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය විසින් අද (19) දින නිකුත් කළ සම්පූර්ණ මාධ්‍ය නිවේදනයකි.

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.