මැයි මස විශ්‍රාම වැටුප සහ පන්දහසේ දීමනාව හෙට සිට

කොරෝනා ව්‍යාප්තිය නිසා පීඩාවට පත් කණ්ඩායම් වලට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ නියමය අනුව හිමිවන රුපියල් පන්දහසේ දීමනාව මැයි මාසය සඳහාත් ගෙවනු ලැබේ.

මැයි මස දීමනාව ගෙවීම හෙට ඇරඹෙන අතර වෙසක් පුර පොහොයට පෙර ගෙවා නිම කෙරේ. වැඩිහිටියන්, ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් සහ වකුගඩු රෝගීන් සඳහා මාර්තු මස සිට පුද්ගලයෙකුට රුපියල් පන්දහස බැඟින් ගෙවීමට ජනාධිපතිතුමා විසින් තීරණය කරනු ලැබීය.

මේ කණ්ඩායම්වලට අයත් මුල් ලේඛනවල නම් සඳහන් අයට සේම පොරොත්තු ලේඛනවල නම් සඳහන් අයටද දීමනාව හිමි වෙයි.

මැයි මාසය සඳහා විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම හෙට ආරම්භ කොට පොහොය දිනයට පෙර අවසන් කරනු ලැබේ.

මෙය ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය විසින් මැයි 03 වැනි දින ප.ව 9.10ට නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනක සම්පූර්ණ උපුටා ගැනීමකි

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.