කොවිඩ්වලිනුත් ගසා කෑමක් – වෛද්‍ය රසායානාගාර විද්‍යාඥ වෘත්තීයවේදීන්ගේ විද්වත් සංගමය

වෛද්‍ය පර්යේෂණ ආයතනයේ වෛද්‍ය රසායනාගාර විද්‍යාඥ වෘත්තිකයන් විසින් කොවිඩ්19 RT-PCT පරීක්ෂාව සඳහා අවශ්‍ය වන වෛරස ප්‍රවාහන මාධ්‍යය සහිත නිදර්ශක එකතු කිරීමේ කට්ටල රුපියල් 350ක් වැනි මිලකට නිපදවමින් සිටියදී වෛද්‍ය සැපයුම් අංශය හරහා වෙනත් නිෂ්පාදන වැඩි මිලකට මිලදී ගැනීම තවදුරටත් සිදු වන බවත් මේ ගැන තම සංගමයට බලවත් සැකයක් පවතින බවත් වෛද්‍ය රසායානාගාර විද්‍යාඥ වෘත්තීයවේදීන්ගේ විද්වත් සංගමය අද (4) මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කරයි.

එහි සභාපති රවී කුමුදේශ් මහතා විසින් නිකුත් කළ සම්පූර්ණ මාධ්‍ය නිවේදනය මෙසේය.

වෛද්‍ය පර්යේෂණ ආයතනයේ වෛද්‍ය රසායනාගාර විද්‍යාඥ වෘත්තිකයන් විසින් කොවිඩ්19 RT-PCT පරීක්ෂාව සඳහා අවශ්‍ය වන වෛරස ප්‍රවාහන මාධ්‍යය සහිත නිදර්ශක එකතු කිරීමේ කට්ටල නිපදවීම මේ වන විට සිදු කරමින් පවතී. 

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මින් පෙර මෙකී වෛරස ප්‍රවාහන මාධ්‍ය සහිත නිදර්ශක එකතු කිරීමේ කට්ටල මිලදී ගනු ලැබුවේ රු. 600ක පමණ මිලකට වන අතර, එය රු 350ක වැනි පිරිවැයකින් නිපදවීමට වෛද්‍ය පර්යේෂණ ආයතනයට හැකියාව ලැබී ඇත්තේ අදාල කට්ටලය නිපදවීමට අවශ්‍ය මාන්තුව (Swab) මිලදී ගැනීම සඳහා රු 250ක පමණ මුදලක් වැය කරමින් තිබියදීය.

එසේම දැනට පවතින සාමාන්‍ය තත්ව යටතේ දෛනිකව එකී කට්ටල 2000ක පමණ නිෂ්පාදන ධාරිතාවක් පවතින අතර අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය සහ වෛද්‍ය රසායනාගාර විද්‍යාඥ වෘත්තිකයන් ප්‍රමාණය වැඩි කිරීම මඟින් එකී නිෂ්පාදනය අවශ්‍ය ඕනෑම ප්‍රමාණයක් දක්වා වැඩි කර ගැනීමේ හැකියාවද පවතී. 

කෙසේ නමුත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සතුව එම හැකියාව පැවතියදී එම නිෂ්පාදනය විධිමත් පරිදි කළමණාකරණය සිදු නොකර ගනිමින් වෛද්‍ය සැපයුම් අංශය හරහා වෙනත් නිෂ්පාදන වැඩි මිලකට මිලදී ගැනීම තවදුරටත් සිදු වන බව අප සංගමය වෙත වාර්තා වී ඇත.

එසේම වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය ඇතුළු සමහර රෝහල් එම කට්ටල වල අවශ්‍යතාවය පිළිබඳව වෛද්‍ය පර්යේෂණ ආයතනය දැනුවත් නොකරමින් මෙකී කට්ටල මිලදී ගැනීම සඳහා වැඩි නැඹුරුවක් දක්වන්නේද යන්න පිළිබඳව සැකයක් මතුවී ඇත.

තවද වෛද්‍ය පර්යේෂණ ආයතනය විසින් මෙම නිෂ්පාදන හැකියාව නිශ්චිත වශයෙන් රටේ සේවා අවශ්‍යතාවය සැළකිල්ල ගනිමින් කළමනාකරනය කර ගැනීම හා ඒ පිළිබඳව නිවැරදි තොරතුරු සන්නිවේදනය කර ගැනීමේ දුර්වලතාවයක්ද පැවතිය හැකි බැවින් ඒ පිළිබඳව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මඟ පෙන්වීම අත්‍යාවශ්‍යව ඇත. 

උක්ත තත්වයන් සැළකිල්ලට ගෙන අනවශ්‍ය මූල්‍ය නාස්තිය සහ අක්‍රමිකතාවයන් වලක්වමින් මූලික පිරිවැයක් දරමින් වෛද්‍ය පර්යේෂණ ආයතනය තුල ස්ථාපිත කරන ලද “වෛරස ප්‍රවාහන මාධ්‍යය සහිත RT-PCR නිදර්ශක එකතු කිරීමේ කට්ටල” නිපදවීමේ වැඩසටහනේ සැබෑ වාසිය රටට සහ මහජනතාවට ලබා දීම සඳහා ඔබගේ කඩිනම් මැදිහත්වීම අපේක්ෂා කරමි.

ස්තුතියමෙයට, විශ්වාසීරවී කුමුදේශ් – සභාපති වෛද්‍ය රසායානාගාර විද්‍යාඥ වෘත්තීයවේදීන්ගේ විද්වත් සංගමය

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.