එකම රටක ‘අධ්‍යාපන ක්‍රම දෙකක්’ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඇයි ?

එක්සත් ජාතීන් ගේ මානව හිමිකම් විශ්ව ප්‍රකාශනයේ 26.1වගන්තියට අනුව උසස් අධ්‍යාපන සඳහා සදහා වන ප්‍රවේශ ක්‍රම පදනම් විය යුත්තේ කුසල තාවය  සහ සාධාරණත්වය  (MERIT and EQUITY)  මතයි. එහෙත් අපේ රටේ සිදුවන්නේ ඊට ඉඳුරා ම පටහැනි ක්‍රියා මාර්ගයක් නොවේ ද ?

වසන්ත අල්විස් – මාධ්‍ය සම්බන්ධීකාරක, වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය දෙමාපිය සංගමය

රජයේ පාසැල් වල ගෙන ගන්නා සිසුන් අපොස  සමාන්‍ය පෙළ O/L  පෙනී සිටින්නේ වයස අවුරුදු 16 දී ය. අන්තර් ජාතික පාසැල් (International Schools) වලින් ඉගෙන  ගන්නා සිසුන්  සාමාන්‍ය පෙළ (London  O/L) විභාගයට පෙනී සිටින්නේ  වයස අවුරුදු 14 දී ය. 

රජයේ පාසැල්වල ඉගෙන ගන්නා සිසුන් අපොස උසස් පෙළ A/L විභාගයට පෙනී සිටින විට වයස අවුරුදු  19  කි. එහෙත් අන්තර් ජාතික පාසල් වල ඉගෙන ගන්නා සිසුන් උසස් පෙළ   London A/L විභාගයට පෙනී සිටින විට වයස අවුරුදු 16 කි.

ජාතික පාසැල් පද්ධතිය තුළ ඉගෙන ගන්නා සිසුන් විශ්ව විද්‍යාලයට ඇතුළු වන්නේ වයස අවුරුදු 20  දී ය. එහෙත් අන්තර් ජාතික පාසල්  වල  ඉගෙන ගන්නා සිසුන් London A/L  විභාගයට පෙනී සිටවයස අවුරුදු 17 දී මෙරට හෝ විදේශීය විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යාපනය ආරම්භ කරයි.

අන්තර් ජාතික පාසල් වල සිසුන් ලක්ෂ  10 ක් පමණ ඉගෙනුම ලබන බව වාර්තා වේ. එහෙත් මුදල් හෝ වෙනත් වරප්‍රසාද අහිමි පවුල් වල දරුවන් නිදහස් අධ්‍යාපනයේ පිහිටින් සරසවි වරම් ලබා  උපාධිධාරීන් ලෙස පිටවනවිට ඔවුනට සම වයසේ වරප්‍රසාද ඇති පවුල්වල ශිෂ්‍යයින් අවුරුදු 3- 4  කට  කලින් උපාධිධාරීන් බවට පත්වී රැකියා අවස්ථා,උසස් වීම් සහ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන වරම් හිමිකර ගෙන ඇත.

එක්සත් ජාතීන් ගේ මානව හිමිකම් විශ්ව ප්‍රකාශනයේ 26.1වගන්තියට අනුව උසස් අධ්‍යාපන සඳහා සදහා වන ප්‍රවේශ ක්‍රම පදනම් විය යුත්තේ කුසල තාවය  සහ සාධාරණත්වය  ( MERIT and EQUITY)  මතයි. එහෙත් අපේ රටේ සිදුවන්නේ ඊට ඉඳුරා ම පටහැනි ක්‍රියා මාර්ගයක් නොවේ ද ?

මුදල් සහ අනිකුත්  වරප්‍රසාද ඇති පවුල්වල දරුවන්ට  එක් අයුරකින් ද, විවිධ දුෂ්කරතා සහ අගහිඟකම් ඇති නිදහස් අධ්‍යාපනය මත තම ජීවිතය ගොඩනඟා ගන්නා  දරුවන් ට වෙනත් අයුරකින් ද සලකන මේ ක්‍රමය වෙනස් විය යුතු නො වේ ද ?

එසේම  මොහාන් ලාල් ග්‍රේරු විසින් ගෙනා සංශෝධනයක් මගින් අන්තර්ජාතික පාසල්  ළමුන්ට දේශීය විෂය මාලාව ඕනෑම කාලයක දී ලිවිය හැකි අතර ජාතික පාසල් පද්ධතියේ ළමුන්ට වයස අවුරුදු දහසයේ දී එනම් ඔවුන් 11 එකොළහ වසරේ ගත කරන විටදී පමණක් අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටිය හැකිය.

එකම රටක අධ්‍යාපන ක්‍රමවේද දෙකක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඇයි ? මෙය සංවාද කර වහාම නිවැරදි කළ යුතු ගැටලුවකි.

අපි සංවාදයට සූදානම්ය.

වසන්ත අල්විස් – මාධ්‍ය සම්බන්ධීකාරක, වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය දෙමාපිය සංගමය

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.