බුලත් විටේ – දුම්වැටියේ – මධු බඳුනේ ‘පිළිකා මරුවා සඟව ඇත මිතුරේ’

දුම්කොළ සහ මත්පැන්වලින් වැළකී මුඛ පිළිකාවෙන් ගැළවෙමු !

විශේෂඥ වෛද්‍ය පාලිත කරුණාපේම – ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ, අධ්‍යක්ෂ (සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන හා ප්‍රචාර)

පසුගිය ජූලි 27 වැනි දිනට යෙදී තිබූ ‘ලෝක හිස හා ගෙළ ආශ්‍රිත පිළිකා දිනය‘ නිමිත්තෙනි.

සටහන – සුනෙත් බණ්ඩාර

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor(T)

Leave a Reply

Your email address will not be published.