මහ කන්නයේ හිඟයකින් තොරව පොහොර සැපයීමට වැඩපිළිවෙළක්

එළැඹෙන 2020/21 මහ කන්නයේ හිගයකින් තොරව ගොවීන්ට පොහොර සැපයීම සදහා රජය කඩිනම්  වැඩපිළිවෙළක් සැලසුම් කර ඇති අතර ඒ  සදහා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ  සහ කෘෂිකර්ම ඇමැති මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහත්වරුන්   ඒකාබද්ධව  ඉදිරිපත් කළ යොජනාවට  කැබිනට් මණ්ඩල  අනුමැතිය හිමි ඇත. 

ඒ අනුව 2020/21 මහ කන්නය සදහා වී ගොවීන්ට අවශ්‍ය පොහොර මෙට්‍රික් ටොන් 230,000ක් රජයේ පොහොර සමාගම් හරහා කඩිනමින් ආනයනය කෙරෙන අතර ,වී ගොවීන් හට නොමිලේ පොහොර ලබාදීමේ වැඩසටහන තවදුරටත් ඒ අයුරින්ම ක්‍රියාත්මක කෙරෙනු ඇත.  

වී හැර අනෙකුත් වගාවන් සදහා අවශ්‍ය පොහොර කිලෝග්‍රෑම් 50ක පොහොර මිටියක් රුපියල් 1500 ක සහනාධාර මිලකට ඕනෑම ගොවියෙකුට විවෘත වෙළදපොළෙන් ලබාගැනීමට අවස්ථාව ලබාදීමද මෙම සැලසුම්වලට අයත්ය.  

වී වගාව හැර අනෙකුත් වගාවන් සදහා 2020/21 මහ කන්නය වෙනුවෙන් පොහොර මෙට්‍රික් ටොන් 332,000ක ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වනඅතර , ඒ සදහා පොහොර සමාගම් සතුව පවතින්නේ මෙට්‍රික් ටොන් 40,000ක පොහොර ප්‍රමාණයක් පමණක්බැවින් වගාව සඳහා තවදුරටත් අවශ්‍ය මෙට්‍රික් ටොන් 300,000 ක පමණ පොහොර ප්‍රමාණයක් ආනයනය කිරීමට  පොහොර සමාගම් වෙත (එකගතාවය පළකර ඇති)අවසර ලබාදීමද මේ අනුව  සිදු වනු ඇත. 

සුදුසුකම් ලබන වෙනත් සමාගම් සදහාද මෙට්‍රික් ටොන් 5000ක උපරිමයකට යටත්ව 2020/21 මහ කන්නය සදහා පොහොර ආනයනය කිරීම පිණිස අවසර ලබාදීමටද පියවර ගෙන තිබේ.. පසුගිය වකවානුව තුළ පොහොර සහනාධාර ප්‍රතිපත්තිය වරින්වර වෙනස් කිරීමත්, පොහොර ආනයනය කරනු ලබන සමාගම් වෙත නිසි පරිදි මුදල් නොගෙවීමත්, ගුණාත්මකභාවයෙන් හා ප්‍රමිතියෙන් තොර වූ පොහොර වෙ‍ළෙඳපොළට පැමිණීමත් හේතුවෙන් ගොවීන්ට විවිධ දුෂ්කරතාවලට මුහුණ පෑමට සිදුවී ඇත.

එබැවින් එම තත්ත්වය මගහරිමින් 2020/21 මහකන්නයේ සිට ගොවීන් වෙත පොහොර ලබාදීමේ ක්‍රමවේදය නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීම සදහා මෙම පියවර ගැනීමත් , පරිසර හිතකාමී පොහොර වී ගොවීන් අතර ප්‍රචලිත කිරීම සදහා වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමත්අරමුණු කර ගනිමින් මෙම කටයුතු සැලසුම් කෙරෙනු ඇත.

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor(T)

Leave a Reply

Your email address will not be published.