වී අස්වැන්න සහ සහල් සැපයුම ගැන මහ බැංකුව කියන නිල කතාව – 02

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව සහ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට අනුව, 2019 වසරේදී දැකගත හැකි වූ ඉතා සරු අස්වැන්න හා සැසඳීමේ දී වී නිෂ්පාදනය 2020 වසරේදී තව දුරටත් ඉහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂිතය.

මෙම වර්ෂය තුළ දී වී නිෂ්පාදනය 2019 වසරේදී වාර්තා වූ මෙටි‍්‍රක් ටොන් මිලියන 4.6 සිට මෙටි‍්‍රක් ටොන් මිලියන 5.0ක් දක්වා සියයට 9.7කින් ඉහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

2019/20 මහ කන්නය සහ 2020 යල කන්නය තුළ පැවති හිතකර කාලගුණික තත්ත්ව හේතුවෙන් මෙම වසරේ නිෂ්පාදනය පසුගිය දශක හය තුළ වාර්තා වූ ඉහළම මට්ටම
දක්වා වැඩි වනු ඇතැයි අපේක්ෂිතය.

2020 වාරඣෂික වී නිෂ්පාදනයෙන් සියයට 63කට පමණ දායකත්වයක් සපයනු ලබන 2019/20 මහ කන්නයේ වී නිෂ්පාදනය, පසුගිය වසරේ මහ කන්නයට සාපේක්ෂව මෙටි‍්‍රක්
ටොන් මිලියන 3.2ක් දක්වා සියයට 4.0ක වැඩිවීමක්
වාර්තා කළේය.

2019/20 මහ කන්නයේ දී වගා කරන ලද බිම් ප‍්‍රමාණය සියයට 0.6ක සුළු වර්ධනයක් වාර්තා කළ අතර, අස්වැන්න නෙළාගන්නා ලද ශුද්ධ බිම් ප‍්‍රමාණය පසුගිය මහ කන්නය හා සැසඳීමේ දී සියයට 2.4කින් ඉහළ ගියේය.

මේ අතර, පසුගිය වසරේ යල කන්නයට සාපේක්ෂවෙ සියයට 21.3ක වරඣධනයක් පෙන්නුම් කරමින් 2020 යල කන්නයේ වී නිෂ්පාදනය මෙටි‍්‍රක් ටොන් මිලියන 1.8ක් වනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇත.

2020 යල කන්නයේ වී ගොවීන්ට නොමිලේ පොහොර ලබදීම වී නිෂ්පාදනයේ මෙම වැඩිවීම කෙරෙහි යම් පමණකට උපකාරී වී ඇත. මහ සහ යල කන්න දෙකෙහිම වාර්ෂික වී නිෂ්පාදනය දළ වශයෙන් මෙටි‍්‍රක් ටොන්මි ලියන 3.2කට සමාන වනු ඇතැයි ඇස්තමේන්තු කර ඇති අතර, එය මාස 16ක පමණ කාලයකට සහල්ස ඳහා වන දේශීය ඉල්ලූම සපුරාලීමට ප‍්‍රමාණවත් වනු
ඇත.

ඉහළ දේශීය වී නිෂ්පාදනය මෙන්ම, විනිමය අනුපාතය මත පීඩනය අවම කිඣිම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය
නොවන භාණ්ඩ ආනයන සඳහා පනවා ඇති සීමා හේතුවෙන් පසුගිය වසරේ ජනවාරී˙ සිට අගෝස්තු දක්වා කාලය තුළ ඣී ආනයනය කරන ලද සහල් මෙට්‍රික් ටොන් 14,518ට සාපේක්ෂව 2020 ජනවාරී සිට අගෝස්තු දක්වා කාලය තුළදී සහල් ආනයනය මෙටි‍්‍රක් ටොන් 10,726ක් දක්වා අඩු විය.

2019 වසරේදී මෙන්ම 2020 වසරේදී ද ප‍්‍රමාණවත් නිෂ්පාදනයක් පැවතිය ද, 2020 වසරේ ජනවාරී සිට අගෝස්තු දක්වා කාලපරිච්ඡේදය තුළ වෙළඳපොළේ වී මිල ගණන් 2019 වසරේ අදාළ කාල පරිච්ඡේදය තුළ පැවති මිල ගණන් හා සැසඳීමේ දී ඉහළ මට්ටමක
පැවතිණි.

2020 වසරේ ජනවාරී සිට අගෝස්තු දක්වා කාලය තුළ ඣී විවෘත වෙළඳපොළෙහි නාඩු වී
කිලෝග‍්‍රෑමයක සාමාන්‍ය මිල පසුගිය වසරේ අදාළ කාල පරිච්ඡේදයට
සාපේක්ෂව, රුපියල් 46.84ක් දක්වා සියයට 19.1කින් ඉහළ ගිය අතර, සම්බා වී කිලෝග‍්‍රෑමයක සාමාන්‍ය මිල ද පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව එම කාල සීමාව තුළ දී රුපියල් 49.07ක්
දක්වා සියයට 24.4කින් ඉහළ ගියේය.

රජය විසින්ප නවනු ලැබ ඇති වී මිලදී ගැනීමේ සහතික කළ මිල වන, නාඩු, සම්බා සහ කීරී සම්බා (වියළි) කිලෝග‍්‍රෑමයකට රුපියල් 50.00ක (තෙතමනය වැඩි වී කිලෝග‍්‍රෑමයකට රුපියල් 44.00ක) මිලට වඩා වැඩි මිලට වී තොග මිලදී ගැනීම සඳහා පෞද්ගලික මෝල් හිමියන් අතර ඇති තරගය හේතුවෙන් වී මිල ඉහළ ගොස් ඇත.

එහි ප‍්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, පසුගිය වසරේ අදාළ කාලයට සාපේක්ෂව 2020 වසරේ ජනවාරි සිට අගෝස්තු දක්වා කාලසීමාව තුළ දී නාඩු සහල්වල සාමාන්‍ය සිල්ලර මිල සියයට 9.4කින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර, සම්බා සහල්වල සාමාන්‍ය සිල්ලර මිල සියයට 1.2කින් අඩු විය. ඒ අනුව, විවිධ
නාඩු සහ සම්බා සහල් වර්ගවල සාමාන්‍ය සිල්ලර මිල ගණන් පිළිවෙළින්, කිලෝග‍්‍රෑමයක් රුපියල්
99.20ක් සහ රුපියල් 101.97ක් ලෙස දැක්වුණි.

මේ අතර, රජය විසින් 2020 අපේ‍්‍රල් 10වන දින සම්බා සහ නාඩු සහල් සඳහා කිලෝග‍්‍රෑමයකට රුපියල් 90.00ක උප˙ම සිල්ලර මිලක් පැනවීමට කටයුතු කරන ලදි. කෙසේ වෙතත්, මෝල් හිමියෝ, තොග වෙළෙන්දෝ සහ සිල්ලර වෙළෙන්දෝ තම නිෂ්පාදන
පිරිවැයට වඩා එම උපරිම සිල්ලර මිල ගණන් පහළ බව සඳහන් කරමින් එම උපරිම මිල ගණන් යටතේ සිය තොග අලෙවි කිරීමට පසුබට වූහ.

ඒ හේතුවෙන් වෙළෙදපොළේ සහල් හිගයක් ඇති වූ අතර, රජය විසින් 2020 මැයි 28වන දින නාඩු සහ සම්බා සහල්ග කිලෝවක් සඳහා පිළිවෙළින්, රුපියල් 96.00ක් සහ රුපියල් 98.00ක් වශයෙන් උපරිම සිල්ලර මිල ගණන් සංශෝධනය කරන ලදි.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව –

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor(T)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *