කෝවිඩ්-19 : අනතුරු ඇඟවීමේ සංඥා කියන කතාව

‘සංඥා‘ කියන්නේ භාෂාවේ සාම්ප්‍රදායික සීමාවන් ඉක්මවා ගිය තවත් භාෂාවක්. ඕනෑම අයෙකුට පහසුවෙන් සහ නිවැරදිව වටහා ගත හැකි විශ්ව භාෂාවක්. ඒ නිසා ම ලෝකයේ බොහෝ තැන්වල, විශේෂයෙන් ජනවාර්ගික හා භාෂාමය විවිධත්වයක් ඇති ස්ථානවල සංඥා භාෂාව බහුලව භාවිත වුණා.

ඒත් අපි මේ කියන්න යන්නේ අපි බොහෝ කාලයක් භාවිතා කළ, දැක පුරුදු සංඥා ගැන නෙමෙයි. කොවිඩ් වසංගතය නිසා අලුතින් සමාජගත වුණ සංඥා ගැනයි.

මේ ඡායාරූප සියල්ල රැගෙන ඇත්තේ ලන්ඩන් නුවරදී. අපි ඒවා විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව පැහැදිලියිනේ. බලන්න කොවිඩ් ලෝකය වෙනස් කළ තවත් ආකාරයක් !

සමාජ දුරස්ථභාවය පවත්වා ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින ස්ටෙන්සිල් දළ සටහනක්
මිනිසුන්ට බලා සිටීමට උපදෙස් දෙන භූමියේ ලකුණක්
රූප ශීර්ෂයඉහළ වීදිය, ඉස්ලින්ටන්
සමාජ දුරස්ථභාවයට උපදෙස් දෙන භූමියේ ස්ටෙන්සිල් දළ සටහනක්
සමාජ දුරස්ථභාවය නිරීක්ෂණය කිරීමට මිනිසුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින භූමියේ ලකුණක්
ඊතලයක් සහිත ඇවිදින රූපයක ස්ටෙන්සිල් දළ සටහනක්
'ඇතුල්වීමක් නැත' යැයි පවසන රෝස ලකුණක්
පොළව මත කහ සහ කළු ලකුණක් පෝලිම්වල සිටින විට මිනිසුන් ඒ මත නැගී සිටින ලෙස ඉල්ලා සිටී
මීටර දෙකක දුරක් පවත්වා ගැනීමට මිනිසුන්ට උපදෙස් දෙන ස්ටෙන්සිල් දළ සටහනක්
'පයින්ට්ස් ටු ගෝ' යනුවෙන් ප්‍රකාශ කරන ලකුණක්
සමාජ දුරස්ථභාවය නිරීක්ෂණය කිරීමට මිනිසුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින භූමියේ රතු සහ කළු ලකුණක්
මිනිසුන්ට පෝලිම් ගැසීමට මාර්ගය පෙන්වන ලකුණක්
ඊතලයක් සහිත කහ සහ නිල් ලකුණක්
මීටර් දෙකක දුරක් පවත්වා ගැනීමට මිනිසුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින නිල් සලකුණු දෙකක්
සමාජ දුරස්ථ උපදෙස් ලබා දෙමින් බිමෙහි හානියට පත් ලකුණක්
එක්-මාර්ග පද්ධතියක් පිළිබඳව මිනිසුන්ට උපදෙස් දෙන භූමියේ හානියට පත් ලකුණක්
නරක් වී ඇති බිමෙහි ලකුණක වියැකී ගිය දළ සටහන
රූප ශීර්ෂයචරින්ග් ක්‍රොස්

ඡායාරූප – බී.බී.සී

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor(T)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *