පසුගිය මැයි මාසයේදී ‘ගෝලීය ආහාර මිල‘ 39.7%කින් ඉහළට – එක්සත් ජාතීන්ගේ වාර්තාවක් කියයි

එක්සත් ජාතීන්ගේ වාර්තාවට අනුව දශකයකට පසුව ආහාර සදහා වන ඉහළම මිල ගණන් පසුගිය මැයි මාසයේ දී වාර්තා වී තිබේ. වාර්ෂික පදනමින් ආහාර මිල පසුගිය මැයි මාසයේදී 39.7% කින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර එය 2010 ඔක්තෝම්බර් මාසයෙන් පසු වාර්තා වූ විශාලතම මිල ඉහළ යාම බවයි එක්සත් ජාතීන්ගේ වාර්තාව පවසන්නේ.

එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානයේ (FAO) ආහාර මිල දර්ශකය ලොව පුරා ධාන්‍ය වර්ග, තෙල් බීජ, කිරි නිෂ්පාදන, මස් සහ සීනි ඇතුළු ආහාර පරාසයක මිල ගණන් නිරීක්ෂණය කරයි. එළවළු තෙල්, ධාන්‍ය හා සීනිවල ඉහළ යන පිරිවැය හේතුවෙන් දර්ශකයේ සියලුම කොටස් ඉහළ ගිය බවයි එක්සත් ජාතීන්ගේ වාර්තාව පවසන්නේ.

එක්සත් ජාතීන් විසින් ගෝලීය ආහාර පිරිවැයේ පුළුල් දර්ශකයක් සකස් කරන අතර එය පසුගිය මාස 12 පුරා අඛණ්ඩව ඉහළ ගොස් තිබෙන අතර වසංගතය තුළ නිෂ්පාදනය, ශ්‍රමය සහ ප්‍රවාහනයට ඇති බාධා හේතුවෙන් සැපයුම්කරුවන්ට බලපෑම් එල්ල වීම මේ සදහා ප්‍රබල ලෙස හේතු වී තිබේ.

වැඩිවන පිරිවැය සමහර රටවල ඉල්ලුම අලුත් කිරීම සහ අඩු නිෂ්පාදනයේ පසුබෑමකි. සංචරණය සීමා කිරීම හේතුවෙන් වෙළඳපල සහ සැපයුම් කඩාකප්පල් වීම දේශීය හිඟයන් සහ ඉහළ මිල ගණන් ඇති කර තිබේ.

ආර්ථිකයන් අගුලු දැමීමෙන් ඉවත් වන විට ඉහළ ඉල්ලුම සහ අඩු නිෂ්පාදනය උද්ධමනය ඉහළ යාමට හේතු වනු ඇතැයි විශේෂඥයින් අනතුරු අඟවා තිබුණි.

කෙසේ වෙතත් සමහර කර්මාන්තවල ශක්තිමත් ප්‍රකෘතියක් දැකිය හැකිය. FAO පුරෝකථනය කරන්නේ මේ වසරේ ගෝලීය ධාන්‍ය නිෂ්පාදනය ඉහළ යාමක් වාර්තා කරන අතර එය ඉහළ මිල පීඩනය ලිහිල් කිරීමට උපකාරී වනු ඇති බවයි.

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor(T)

Leave a Reply

Your email address will not be published.