අගමැති මෝදි මොරිෂස් අගමැති ජුග්නාත් හමුවී ද්විපාර්ශ්වික සංවර්ධනසහයෝගීතාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කරයි

අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදි බදාදා ගුජරාටයේ ගාන්ධිනගර් හි ගෝලීය ආයුෂ් ආයෝජන සහ නවෝත්පාදන සමුළුවේ සමාරම්භකයෙන් පසු මොරිෂස් සහකරු ප්‍රවින්ද් කුමාර් ජග්නවුත් සමඟ ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීය.

ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රකාශක අරින්දම් බග්චි විසින් ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ, ආරක්‍ෂාව, ධාරිතා ගොඩනැගීම, ජනතාව අතර හුවමාරු කිරීම් සහ නිදහසේ අමෘතය සැමරුම් සම්බන්ධයෙන් පවතින සංවර්ධන හවුල්කාරිත්වය සහ සහයෝගීතාවය පිළිබඳව නායකයින් දෙදෙනා සාකච්ඡා කළ බවයි.

“ආරක්ෂාව, ධාරිතා ගොඩනැගීම, ජනතාව අතර හුවමාරු කිරීම් සහ අසාදි කා අම්රිත් මහෝත්සව් සැමරුම්වල දැනට පවතින සංවර්ධන හවුල්කාරිත්වය සහ සහයෝගීතාව පිළිබඳව නායකයෝ සාකච්ඡා කළහ.

මොරිෂස් අගමැති ප්‍රවින්ද් කුමාර් ජුග්නවුත් දින අටක (අප්‍රේල් 17 සිට 24 දක්වා) ඉන්දියාවේ සංචාරයක නිරත වේ.

ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදිගේ ආරාධනයෙන් ඉන්දියාවට පැමිණි මොරිෂස් අග්‍රාමාත්‍යවරයා අඟහරුවාදා ජම්නගර් හි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාව සඳහා වූ ගෝලීය මධ්‍යස්ථානයේ මුල්ගල තැබීමේ උත්සවයට සහභාගී විය.

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට අනුව, ගුජරාට් සහ නවදිල්ලියේ නිල කටයුතු වලට අමතරව, මොරිෂස් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙම සංචාරය අතරතුර වරනාසි වෙත ද පැමිණෙනු ඇත.

ඉන්දියාව සහ මොරිෂස් හවුල් ඉතිහාසය, සංස්කෘතිය සහ උරුමයන් සමඟ බැඳී ඇති අද්විතීය සමීප සබඳතා භුක්ති විඳිති.

ජනවාරි 20 වන දින අගමැති මෝදි සහ මොරිෂස් අගමැති ප්‍රවින්ද් ජග්නවුත් එක්ව මොරිෂස් හි සමාජ නිවාස ඒකක ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර ඇත.

මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වූයේ ඉන්දියාව සහ මොරිෂස් අතර විචිත්‍රවත් සංවර්ධන හවුල්කාරිත්වයේ කොටසක් වශයෙනි.

2016 මැයි මාසයේදී, මෙට්‍රෝ එක්ස්ප්‍රස් ව්‍යාපෘතිය, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ ගොඩනැගිල්ල, නව ENT රෝහල, ප්‍රාථමික පාසල් දරුවන්ට ඩිජිටල් ටැබ්ලට් සැපයීම ඇතුළු ප්‍රමුඛතා ව්‍යාපෘති පහක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඉන්දියාව විශේෂ ආර්ථික පැකේජයක් ලෙස ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 353 ක ප්‍රදානයක් ලබා දී ඇත.

රිඩුයිට්(Reduit) හි පිහිටා ඇති සිවිල් සේවා විද්‍යාල ව්‍යාපෘතිය සඳහා 2017 වසරේ මොරිෂස් අග්‍රාමාත්‍ය ප්‍රවින්ද් ජුග්නවුත්ගේ ඉන්දීය සංචාරයේදී අත්සන් කරන ලද අවබෝධතා ගිවිසුමක් යටතේ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 4.74 ක ප්‍රදාන ආධාරයක් හරහා මුදල් සපයා ඇත.

මෙය ඉදිකරන ලද පසු, මොරිෂස් හි සිවිල් සේවකයින්ට විවිධ පුහුණු සහ නිපුණතා සංවර්ධන වැඩසටහන් සිදු කිරීම සඳහා අංගසම්පූර්ණ සහ ක්‍රියාකාරී පහසුකමක් සපයනු ඇත.

එය ඉන්දියාව සමඟ ආයතනික සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කරනු ඇති බව ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පවසා ඇත.

අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදි බදාදා ගුජරාටයේ ගාන්ධිනගර් හි ගෝලීය ආයුෂ් ආයෝජන සහ නවෝත්පාදන සමුළුවේ සමාරම්භකයෙන් පසු මොරිෂස් සහකරු ප්‍රවින්ද් කුමාර් ජග්නවුත් සමඟ ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීය.

ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රකාශක අරින්දම් බග්චි විසින් ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ, ආරක්‍ෂාව, ධාරිතා ගොඩනැගීම, ජනතාව අතර හුවමාරු කිරීම් සහ නිදහසේ අමෘතය සැමරුම් සම්බන්ධයෙන් පවතින සංවර්ධන හවුල්කාරිත්වය සහ සහයෝගීතාවය පිළිබඳව නායකයින් දෙදෙනා සාකච්ඡා කළ බවයි.

“ආරක්ෂාව, ධාරිතා ගොඩනැගීම, ජනතාව අතර හුවමාරු කිරීම් සහ අසාදි කා අම්රිත් මහෝත්සව් සැමරුම්වල දැනට පවතින සංවර්ධන හවුල්කාරිත්වය සහ සහයෝගීතාව පිළිබඳව නායකයෝ සාකච්ඡා කළහ.

මොරිෂස් අගමැති ප්‍රවින්ද් කුමාර් ජුග්නවුත් දින අටක (අප්‍රේල් 17 සිට 24 දක්වා) ඉන්දියාවේ සංචාරයක නිරත වේ.

ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදිගේ ආරාධනයෙන් ඉන්දියාවට පැමිණි මොරිෂස් අග්‍රාමාත්‍යවරයා අඟහරුවාදා ජම්නගර් හි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාව සඳහා වූ ගෝලීය මධ්‍යස්ථානයේ මුල්ගල තැබීමේ උත්සවයට සහභාගී විය.

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට අනුව, ගුජරාට් සහ නවදිල්ලියේ නිල කටයුතු වලට අමතරව, මොරිෂස් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙම සංචාරය අතරතුර වරනාසි වෙත ද පැමිණෙනු ඇත.

ඉන්දියාව සහ මොරිෂස් හවුල් ඉතිහාසය, සංස්කෘතිය සහ උරුමයන් සමඟ බැඳී ඇති අද්විතීය සමීප සබඳතා භුක්ති විඳිති.

ජනවාරි 20 වන දින අගමැති මෝදි සහ මොරිෂස් අගමැති ප්‍රවින්ද් ජග්නවුත් එක්ව මොරිෂස් හි සමාජ නිවාස ඒකක ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර ඇත.

මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වූයේ ඉන්දියාව සහ මොරිෂස් අතර විචිත්‍රවත් සංවර්ධන හවුල්කාරිත්වයේ කොටසක් වශයෙනි.

2016 මැයි මාසයේදී, මෙට්‍රෝ එක්ස්ප්‍රස් ව්‍යාපෘතිය, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ ගොඩනැගිල්ල, නව ENT රෝහල, ප්‍රාථමික පාසල් දරුවන්ට ඩිජිටල් ටැබ්ලට් සැපයීම ඇතුළු ප්‍රමුඛතා ව්‍යාපෘති පහක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඉන්දියාව විශේෂ ආර්ථික පැකේජයක් ලෙස ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 353 ක ප්‍රදානයක් ලබා දී ඇත.

රිඩුයිට්(Reduit) හි පිහිටා ඇති සිවිල් සේවා විද්‍යාල ව්‍යාපෘතිය සඳහා 2017 වසරේ මොරිෂස් අග්‍රාමාත්‍ය ප්‍රවින්ද් ජුග්නවුත්ගේ ඉන්දීය සංචාරයේදී අත්සන් කරන ලද අවබෝධතා ගිවිසුමක් යටතේ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 4.74 ක ප්‍රදාන ආධාරයක් හරහා මුදල් සපයා ඇත.

මෙය ඉදිකරන ලද පසු, මොරිෂස් හි සිවිල් සේවකයින්ට විවිධ පුහුණු සහ නිපුණතා සංවර්ධන වැඩසටහන් සිදු කිරීම සඳහා අංගසම්පූර්ණ සහ ක්‍රියාකාරී පහසුකමක් සපයනු ඇත.

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස්

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.