ඉන්දියානු කෙසෙල් සහ බඩ ඉරිඟු කැනඩාවේ වෙළඳපල ප්‍රවේශය ලබා ගනී.

ඉන්දියානු කෙසෙල් සහ බඩ ඉරිඟු කැනඩාවේ වෙළඳපල ප්‍රවේශය ලබා ඇත.

මෙය ඉන්දියාවේ සහ කැනඩාවේ ජාතික ශාක ආරක්ෂණ සංවිධාන අතර පැවති සාකච්ඡාවලින් පසුව බව කෘෂිකර්ම හා ගොවි සුබසාධන අමාත්‍යාංශය සෙනසුරාදා ප්‍රකාශ කළේය.

අවශ්‍ය උපදෙස් යාවත්කාලීන කිරීමෙන් පසු ඉන්දියාවේ සිට කැනඩාවට නැවුම් බඩ ඉරිඟු අපනයනය කිරීම මේ මාසයේ සිට ආරම්භ කළ හැකි බව කැනඩාව දන්වා ඇත.

තවද, ඉන්දියාව විසින් නැවුම් කෙසෙල් සඳහා ලබා දී ඇති තාක්ෂණික තොරතුරු මත පදනම්ව, කැනඩාව වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි කැනඩාවට ඇතුළු වීමට කෙසෙල් අනුමත කර ඇති බව කෘෂිකර්ම සහ ගොවි සුබසාධන දෙපාර්තමේන්තුවේ ලේකම් මනෝජ් අහුජා සහ කැනේඩියානු මහ කොමසාරිස් කැමරන් මැකේ අතර පැවති හමුවකට යොමු වෙමින් අමාත්‍යාංශය පැවසීය.

කැනඩා රජයේ මෙම තීරණය මෙම භෝග වගා කරන ඉන්දියානු ගොවීන්ට ඉමහත් ප්‍රතිලාභයක් ලබා දෙන අතර ඉන්දියාවේ අපනයන ආදායම ද ඉහළ නංවනු ඇති බව අමාත්‍යාංශය පවසයි.

India News Network

Ad Widget

Recommended For You

About the Author: Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.