විමල්ට මුවා වී ආශූ මාරසිංහ වාහන දුන් හැටි..

විමල් වීරවංශ මහතා නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළ සමයේදී එලෙස අවභාවිත කර ඇතැයි කියන වාහන රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්‌ථාව වෙත කුලී පදනම මත ලබාගැනීමේදී එවකට එහි සභාපතිවරුන් ලෙස කටයුතු කළ වත්මන්... Read more »

විමල්ටත් ඇර, අගමැතිවත් ඇන්දවූ කුප්‍රකට ‘ආශු මාර’ ජනපතිටත් හොරෙන් පැනයයි

මේ වනවිට රක්ෂිත බන්ධනාගාරගතව සිටින විමල් වීරවංශට එල්ල වූ රජයේ වාහන අවභාවිතය සම්බන්ධයෙන් නම ගෑවී සිටින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආශු මාරසිංහ අතුරුදන් වී ඇති බව වාර්තා වේ. ඔහු අතුරුදන් වී ඇත්තේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල... Read more »
Ad Widget

විමල්ටත් ඇර, අගමැතිවත් ඇන්දවූ කුප්‍රකට 'ආශු මාර' ජනපතිටත් හොරෙන් පැනයයි

මේ වනවිට රක්ෂිත බන්ධනාගාරගතව සිටින විමල් වීරවංශට එල්ල වූ රජයේ වාහන අවභාවිතය සම්බන්ධයෙන් නම ගෑවී සිටින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආශු මාරසිංහ අතුරුදන් වී ඇති බව වාර්තා වේ. ඔහු අතුරුදන් වී ඇත්තේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල... Read more »