බස් ගාස්තු හෙට සිට ඉහළට

හෙට(16) සිට සියයට හයයි දශම පහයි හයකින් (6.56%) බස් ගාස්තු ඉහළ නැංවීමට අද(15) රැස්වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා වී ඇති අතර එහිදී ඊට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ. කෙසේ වෙතත් අවම බස්... Read more »