අපි ගැන දකුණේ ජනතාව තුළ වැරදි මතයක් ගොඩනැගිලා – විග්නේෂ්වරන්

උතුරු පළාත සහ ජනතාව සම්බන්ධයෙන් දකුණේ ජනතාව තුළ වැරදි මතයක් ගොඩනැගී ඇති බව උතුරු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය සී.වී විග්නේෂ්වරන් මහතා පවසයි. මෙය දකුණේ මෙන්ම උතුරේද ජනමාධ්‍ය සහ ඒවායේ හිමිකරුවන් වගකිව යුතු බවත්,... Read more »