ආපන ශාලා හිමියන්ගේ මාෆියාවට එරෙහිව පාරිභෝගික අධිකාරිය වැට බඳී

රජය විසින් ගෑස් මිල වැඩිකිරීම හේතුවක් ගෙන එහි අයුතු ප්‍රයෝජන ගනිමින් ආහාර මිල වැඩි කිරීමට ආපන ශාලා හා හෝටල් හිමියන්ට ඉඩ නොදෙන බව පාරිභෝගිහ අධිකාරිය පවසයි. ජීවන වියදම් පිළිබඳ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනු... Read more »