රට විසාලාවක් කරන ‘කාන්තාර පළඟැටි සේනා’ වැට මායිමේ

විදෙස් රටක සිට මෙරටට කඩාවැදීමටඉ ඩඇති ‘කුසගිනිනොසිඳෙන’ කෑදර දළඹුවෙකුගේ අවදානමක් ගැන 2018 වසරේ සැප්තැම්බර් මස 16 වෙනිදා දිවයින ඉරිදා සංග්‍රහය මගින් අප පළමුවරට අනතුරු හැඟවූයෙමු. සුළං පහරේ ශක්තියත් උදව් කරගෙන මෙහි පැමිණෙන... Read more »